Дали знаете колку пари, алкохол и цигари можете да внесете и изнесете од државава?

Стоката која ја внесувате од странство во вредност до 350 евра (со исклучок на алкохолни пијалоци, преработки од тутун, парфеми и тоалетна вода), е ослободена од плаќање на увозни давачки, доколку истата е од некомерцијална природа.

🚬Дозволен внес на преработки од тутун: 200 цигари или 100 цигарилоси или 50 пури или 250 грама тутун за пушење.

Дозволениот внес на парфеми е до 50 милилитри и тоалетна вода до 0,25 литри.

Ако носите со себе алкохолни пијалоци треба да знаете дека доколку се со процент на алкохол до 22% дозволени се 2 литри, додека со над 22% дозволен е само 1 литар.

Повеќе на следниот линк https://customs.gov.mk/…/stoka-bez-uvozni-davacki.nspx

❗️За внесување и изнесување на пари во готовина:

При влез во државата може да внесете до 10 илјади евра. Секој износ над 10 илјади евра треба да се пријави.

При излез од државава може да изнесете до 2 илјади евра. Износот од две до 10 илјади евра треба да го пријавите и да приложите доказ за потекло од банка или менувачница.

Повеќе на следниот линк https://customs.gov.mk/…/pat…/vnes-na-stranski-pari.nspx и https://customs.gov.mk/…/iznesuvanje-na-stranski-pari.nspx